Γιατί η Νορβηγική βουλή

Του Νίκου Σερβετά

 

Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα γιατί ο Σουηδός Αλφρέντ Νομπέλ, αποφάσισε να ορίσει στην διαθήκη του, σύμφωνα με την οποία δίδονται τα βραβεία από το 1901, ότι το βραβείο για την Ειρήνη θα το απονέμει επιτροπή που ορίζει η βουλή της Νορβηγίας. Υπάρχουν τρεις απόψεις, χωρίς όμως κάποια απ’ αυτές να είναι επίσημη ή έστω κυρίαρχη.

 

Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, ο Νομπέλ ήθελε να δώσει κάποια αρμοδιότητα στο “Συμβούλιο διοίκησης της Νορβηγίας”, στο οποίο, τότε, τις περισσότερες διοικητικές θέσεις κατείχαν Σουηδοί. Το “Συμβούλιο Διοίκησης” αποτέλεσε τον πυρήνα για την δημιουργία της Νορβηγικής βουλής, από το 1905 και μετά, οπότε η Νορβηγία έγινε ανεξάρτητο κράτος. Τότε που ο Αλφρέντ Νομπέλ υπαγόρευσε την διαθήκη του, το 1897, η Σουηδία και η Νορβηγία είχαν μεταξύ τους μία μορφή ομοσπονδίας, με την Σουηδία να έχει τον κυρίαρχο ρόλο.

 

Η δεύτερη άποψη αναφέρει ότι οι ριζοσπαστικές αντιλήψεις του Αλφρέντ Νομπέλ τον έκαναν να πιστεύει ότι το “Συμβούλιο Διοίκησης της Νορβηγίας” θα έπαιρνε αποφάσεις πιο αντικειμενικές από οποιοδήποτε άλλο Σουηδικό όργανο, αφού το θέμα της Ειρήνης το αφορούσε άμεσα λόγω των πολιτικών συνθηκών της εποχής.

 

Η τρίτη άποψη αναφέρει ότι ο Αλφρέντ Νομπέλ θαύμαζε τον Νορβηγό Μπγιέρνσερνε Μπγιέρσον, πνευματικό άνθρωπο της εποχής και μέλος του “Συμβουλίου Διοίκησης της Νορβηγίας”, και ήθελε να αναθέσει στο όργανο στο οποίο συμμετείχε ο Μπγιέρσον, σημαντικές αρμοδιότητες.

 

Αυτό, όμως, που καθορίζεται κατηγορηματικά από την Νορβηγική Επιτροπή, είναι το ποιοί έχουν το δικαίωμα να προτείνουν υποψήφιους για το Νόμπελ Ειρήνης, καθώς και ο τρόπος που θα πρέπει να υποβάλλονται οι προτάσεις. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη Νορβηγική Επιτροπή, δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν:

  • Ενεργά αλλά και πρώην μέλη της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ και σύμβουλοι του Ιδρύματος Νόμπελ.
  • Μέλη κυβερνήσεων και εθνικών κοινοβουλίων καθώς και μέλη της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης.
  • Μέλη του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και μέλη του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου.
  • Μέλη της Επιτροπής του Μόνιμου Διεθνούς Γραφείου Ειρήνης.
  • Μέλη του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου.
  • Εν ενεργεία καθηγητές πανεπιστημίου στις έδρες νομικής, πολιτικών επιστημών, ιστορίας και φιλοσοφίας.
  • Βραβευμένοι με Νόμπελ Ειρήνης.

 

Οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν κατατεθεί πριν από την 1η Φεβρουαρίου του έτους που πρόκειται να γίνει η απονομή και, σε σχετικό άρθρο της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, αναφέρεται με σαφήνεια ότι τα δημοσιεύματα που γίνονται κάθε χρόνο πριν από την απονομή, και οι δημοσιοποιημένες εικασίες για τα πρόσωπα στα οποία πρόκειται να απονεμηθεί το Βραβείο, όχι μόνον δεν ενισχύουν τις πιθανότητες των ενδιαφερομένων, αλλά ενέχουν και τον κίνδυνο ακόμη και απόρριψης της υποψηφιότητάς τους:

«Η επιτροπή δεν δημοσιοποιεί τα ονόματα των υποψηφίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, το κάνουν γνωστό εκείνοι που έχουν υποβάλει τις προτάσεις και, μερικές φορές, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία εκστρατείας υπέρ του υποψηφίου. Αυτό ελάχιστα μπορεί να επηρεάσει την άποψη της επιτροπής και μπορεί να λειτουργήσει με αντίθετα αποτελέσματα.»


© EirMa ΜΕΠΕ  Απαγορεύεται η αντιγραφή και η αναδημοσίευση με οποιονδήποτε τρόπο 
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
Related posts

Leave your comment

Your Name: (required)

E-Mail: (required)

Website: (not required)

Authorization code from image: (required)


Message: (required)

Send comment